submit


یک سرویس با نام تجاری جدید برای ملاقات دوستان جدید. هنگامی که شما با استفاده از ما کاربر دیگری انتخاب کنید به طور تصادفی و اجازه دهید شما باید یک در یک چت با هر یک از دیگر. چت به طور کامل ناشناس هستند اگر چه وجود دارد. صدای گربه است که سریع ترین رشد شبکه های اجتماعی با میلیون ها نفر از کاربران از هر کشور است. دانلود نرم افزار آیفون رسمی و پیوستن به این جامعه بزرگ است. بیش از کاربران معتقدند که صدای گربه بهترین چت. پیشنهاد می کنم استفاده کنید

About