submit


محل مناسبی برای دیدار با مردم در ایتالیا برای چت و سرگرم کننده و برای آشنایی بیش از حد. اگر شما در رم ابدی شهرستان دارای مقدار زیادی انجام دهید. آویزان کردن و نوشیدن اسپرسو با دوستان جدید خود را در فوق العاده سرد پیاده رو کافه و یا چک کردن وزوز شب زنده داری. دیدار میلان برای برخی از بهترین خرید در اروپا و برخی از بهترین فوتبال بیش از حد در آث میلان در سن سیرو زمین. اگر شما به عاشقانه و زیبا, معماری ونیز است محل مناسب برای یک عاشقانه شکستن در حالی که سورنتو و ساحل ارائه فرصت ایده آل برای پشت پا زدن و استراحت شاید در عرشه یک قایق. این که آیا شما, و یا فقط بازدید از بهترین مکان برای چت لذت ببرید, لاس زدن و یا تاریخ. بیش از مردم هر روز پس همیشه وجود دارد مقدار زیادی از دختران و بچه ها را با دوستان در ایتالیا

About